Volg het AutismeBelevingsCircuit* en ontdek wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet. Ervaar hoe het zou zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt. Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in één keer binnenkomen?
Voel, ruik, proef en zie hoe onze hersenen betekenis geven aan prikkels en hoe dat anders in zijn werk gaat bij personen met autisme.

Via 10 opdrachten brengt het AutismeBelevingsCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Hieruit ontstaan tien concrete tips die je helpen naar meer autismevriendelijkheid. Elke opdracht wordt gekoppeld aan verklaringsmodellen van het autistisch denken.

Het doel van het AutismeBelevingsCircuit is elke deelnemer even naar zichzelf te doen kijken. Als je eenmaal zelf ondervond met welke moeilijkheden mensen met autisme soms kampen, is het vaak makkelijker om naar jezelf te kijken en hoe jij omgaat met mensen met autisme.

Voor wie? Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Zowel voor ouders/familie/vrienden van personen met autisme als voor professionelen.

*Het AutismeBelevingsCircuit is een product van Autisme Centraal.

vermelding worden spoedig ingevuld

Naam

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

GSM

Uw email (verplicht)

School/Studierichting

Doorverwijzer? eigen initiatief? (Indien mogelijk contactgegevens doorgeven)

Wat zou je willen leren in de cursus?

Waar ben je tevreden over bij jezelf?

Heb je vrienden en hoe ga je om met leeftijdsgenoten/ volwassenen?

Is er reeds voorafgaande hulpverlening geweest? Diagnose?