Clever pupil boy portraitLogopedische & psychomotorische therapie kan in Triangel opgestart worden voor volgende problemen:

leerstoornissen

 • schoolrijpheidsproblemen
 • dyslexie en leesproblemen
 • dysorthografie en spellingsproblemen
 • dyscalculie en rekenproblemen

spraak & taalstoornissen

 • articulatieproblemen
 • taalachterstand
 • dysfasie
 • dyspraxie/dcd
 • afatische problemen
 • stotteren

motorische en psychomotorische problemen

 • verstoorde grove en fijne motoriek
 • onvoldoende schrijfmotorische vaardigheden
 • ruimtelijke problemen
 • schoolrijpheidsproblemen
 • dyspraxie/ dcd

Een therapie vindt één of 2 x per week plaats steeds op hetzelfde tijdstip. In sommige gevallen is het noodzakelijk een logopedische therapie te combineren met een psychomotore begeleiding.  De continuïteit is zeer belangrijk voor het slagen van de therapie.

Na elke therapiebeurt wordt uitleg gegeven over de inhoud en de vorderingen. Huiswerk wordt meegegeven en er wordt gevraagd regelmatig thuis te oefenen.

Om een terugbetaling vanuit het ziekenfonds te verkrijgen moet een aanvangsbilan gemaakt worden, dit houdt in dat er onderzoeken dienen te gebeuren die een aanvraag bij het ziekenfonds kan staven. Dit noemen we een RIZIV aanvraag. Deze terugbetaling is voor elk ziekenfonds gelijk, ook het aantal beurten dat je terugbetaald krijgt. Mocht deze terugbetaling niet toegestaan worden dan staan de ziekenfondsen een terugbetaling vanuit de bijkomende verzekering toe voor logopedische therapie. Het bedrag en het aantal beurden kan verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen raadpleeg je best de website van je ziekenfonds.

Tijdens de schoolvakanties loop de therapie gewoon door. Logopedische en psychomotore therapie wordt steeds door dezelfde therapeut uitgevoerd.  Enkel in  de vakantieperiodes is het mogelijk dat je kind een andere therapeute krijgt.

 

Voor meer informatie gelieve even te bellen op het nummer 03.321.09.88