Met een taalbad wensen we  de bagage te vergroten om vlot te kunnen inpikken op wat de school  aanbiedt. Een taalbad is intensief maar divers. We focussen op wat er werkelijk toe doet namelijk, taal begrijpen, communiceren en spreken.

De online lessen tijdens corona hebben een zware impact gehad op de taalkennis van de leerlingen. Zowel wat actieve als passieve taalbeheersing betreft zien we tekorten ontstaan en halen ze de norm van de eindtermen niet. Onderwijs via zoom is voor talen nefast omdat de interactie ontbreekt en er zeer beperkt sprake is van communicatie. Gezien de jeugd flexibel  en gemotiveerd is willen we hen graag een steuntje in de rug bieden en hun kennis van het Nederlands en het Frans aanscherpen via een intensieve interactieve opleiding waarbij maximaal wordt ingezet op wat ze het meest gemist hebben qua taalonderwijs.

 

We focussen op 2 talen nl Nederlands en Frans.

 

  1. Taalbad Frans

Deze cursus richt zich tot leerlingen

  • die de aangeboden leerstof onvoldoende integreerden.
  • die het nieuwe schooljaar met een achterstand zullen moeten aanvangen.
  • die zich onzeker voelen en daardoor hun motivatie voor het vak Frans verloren hebben.

Lessenreeks 1 :Voor leerlingen die de overgang maken van lagere school naar middelbaar

Lessenreeks 2 :Voor leerlingen van 1ste en 2de  middelbaar.

 

  1. Taalbad Nederlands

Deze cursus richt zich tot leerlingen

  • die het Nederlands niet als moedertaal verwierven.
  • die meertalig worden opgevoed.
  • waarbij hun mindere kennis leidt tot schoolse achterstand.

Lessenreeks 1: Voor leerlingen overgang lagere school/secundair

Lessenreeks 2 : Voor leerlingen 1ste  en 2de middelbaar

 

Alle groeplessen  gaan door in augustus 2021 op dinsdag/woensdag/donderdag gedurende opeenvolgend 4 weken telkens 2u per dag. Uren worden later afgesproken.

Inschrijven kan via de website van Triangel. U vult het inschrijvingsformulier in en wij nemen met u contact op. Heeft u een vraag… stel ze ons bij voorkeur via mail (info@triangel-vzw.be) en wij beantwoorden ze graag.

Beide cursussen worden voorafgegaan door een intakegesprek Zo kunnen we correct het actieve spreek- en begripsniveau inschatten.

Kostprijs cursus: 395€ , voorschot van 50€ bij inschrijving  te storten op rek Triangel

BE24 0682 0114 0338 met vermelding soort cursus+naam cursist.

Naam

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

GSM

Uw email (verplicht)

School/Studierichting

Doorverwijzer? eigen initiatief? (Indien mogelijk contactgegevens doorgeven)

Wat zou je willen leren in de cursus?

Welke zijn je belangrijkste leertekorten ?