Wat is de taak van onze AD(H)D coaches?

Begeleiden en ondersteunen van kinderen, ouders en gezinnen waar een kind de diagnose AD(H)D heeft gekregen of waarbij symptomen worden waargenomen. Deze ondersteuning is vraaggestuurd. Er wordt dus telkens op maat van de cliënt gewerkt. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen informatieoverdracht, het aanleren van opvoedingsvaardigheden en het bespreken van ervaringen.

 

AD(H)D coaching bij kinderen, jongeren en volwassenen

Doelgroep

  • kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met een (vermoeden van) diagnose AD(H)D
  • volwassenen met een (vermoeden van) diagnose AD(H)D
  • ouders van kinderen en jongeren met een (vermoeden van) diagnose AD(H)D

Wat kom er aan bod in een AD(H)D coaching?

  • psycho-educatie (uitleg geven over AD(H)D met zijn beperkingen en mogelijkheden)
  • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen
  • bespreken van ervaringen

Praktisch

Om een eerste afspraak te maken voor AD(H)D coaching, vragen wij telefonisch contact op te nemen.

 

Voor meer informatie kan u terecht op ons algemeen nummer 03.321.09.88 (Borsbeek/Mortsel) of 03.500.03.10 (Hoogstraten).