Wat is haar taak ?

Begeleiden en ondersteunen van ouders en gezinnen waar een kind de diagnose AD(H)D heeft gekregen en dit op basis van :

 • Oudertraining ‘Zet mij even op pauze’, (uitgewerkt door Centrum Zitstil in samenwerking met SIG
 • Oudertraining vanuit empowerment en positief, oplossingsgericht denken: We streven ernaar om ouders middelen en vaardigheden (tools) in handen te geven om de opvoeding van hun kind weer zelf in handen te nemen. Het is de bedoeling om het probleemoplossend vermogen van een gezin te ondersteunen.
 • Evenwicht tussen informatieoverdracht, aanleren van opvoedingsvaardigheden en ervaringen bespreken.
 • Vraag gestuurde ondersteuning bieden.

 

Wat komt er aan bod?

 • Psycho-educatie (uitleg geven over AD(H)D met zijn beperkingen en mogelijkheden)
 • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen.
 • Sessie 1: psycho-educatie: Wat is ADHD?

Gedrag in kaart brengen – positieve aandacht

 • sessie 2 : Gewenst gedrag bevorderen – positieve aanpak, belonen
 • sessie 3 : Structuur aanbieden
 • sessie 4: Omgaan met ongewenst gedrag
 • sessie 5: Gedragsveranderingplan

 

Doelgroep?

 • Ouders van kinderen in de derde kleuterklas en de lagere school die een diagnose AD(H)D kregen.

 

Praktische informatie

Onze ADHD-coach werkte in het verleden als verantwoordelijke opvoedingsondersteuning. Ze is opgeleid als orthopedagoge en klinisch psychologe. Ze volgende intensieve opleidingen i.v.m. ADHD en het begeleiden van ouders

De oudertraining wordt aangeboden als pakket van 5 individuele sessies van 1 uur. Extra sessies inplannen is mogelijk.

Ouders die nood hebben aan begeleiding maken zelf een telefonische afspraak voor een eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek wordt gepeild naar de problemen en verwachtingen. Samen worden doelstellingen besproken . De sessies vinden tweewekelijks plaats, indien anders gewenst wordt dit overlegd.

 

Wens je meer informatie bel ons op het nummer 03/321 09 88