Taking a TestAan elk onderzoek gaat een eerste gesprek vooraf. Dit is het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er uitgebreid ingegaan op de aanmeldingsklacht.

Een intake- of anamnesegesprek peilt naar volgende zaken : 

 • voorgeschiedenis
 • medische gegevens
 • pedagogische en schoolse gegevens
 • werkervaring bij volwassenen
 • zintuiglijke, cognitieve of neurologische problemen
 • (psycho-)motorische ontwikkeling
 • psychologische gegevens
 • het sociaal gedrag en emotioneel functioneren
 • huidige problemen

 

Nadien wordt samen beslist of onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken er noodzakelijk zijn. Indien nodig wordt er door­verwezen naar andere instanties. U wordt op de hoogte gebracht van de kosten hieraan verbonden. Er worden afspraken gemaakt voor verdere onderzoeken. In sommige gevallen is geen onderzoek noodzakelijk maar wordt therapie geadviseerd.

Indien onderzoek noodzakelijk is, worden alle afspraakdata vastgelegd. Gewoonlijk zijn een 3-7  tal consultaties noodzakelijk. Het is mogelijk dat tijdens het intakegesprek vragenlijsten worden meegegeven. Wanneer het volledige onderzoek is afgerond, volgt een adviesgesprek. Mocht therapie of begeleiding noodzakelijk zijn dan krijgt u daar tijdens dit gesprek informatie over. Tevens zorgen we voor adviezen die nuttig kunnen zijn voor de opvang thuis of op school. U kunt nadien steeds bij ons terecht voor advies of therapeutische opvang. Uw dossier blijft bij ons bewaard.

 

Onderzoek :

Tijdens het intakegesprek wordt de te volgen onderzoekspiste besproken. Afhankelijk van de aangemelde problematiek worden een aantal onderzoeken voorgesteld. Er worden afspraakdata vastgelegd. In functie van de aangemelde problematiek moet u een aantal keer op onderzoek komen.

Na het onderzoek volgt intern een MDO (multidisciplinair overleg) met alle onderzoekers waarna we samen met u de resultaten bespreken in een adviesgesprek.

We informeren u over de terugbetalingsmodaliteiten en plannen indien noodzakelijk een therapie in.

 

In Triangel zijn verschillende teams aan het werk.

 1. We hebben een team dat zich toelegt op de diagnose en therapie.
 2. We hebben een team dat zich toelegt op de deskundigenonderzoeken. Dit houdt in dat jeugdrechtbanken/verzekeringen/advocaten e.d. beroep doen op ons multidisciplinair team. Ga kijken naar www.deskundigenonderzoeken.be
 3. We hebben een team dat zich toelegt op de begeleiding rond scheidingen. www.scheidingsbegeleidingen.be

 

Neem gerust contact met ons op via tel 03/321.09.88.