Taking a TestIntake- of anamnesegesprek

Tijdens het intakegesprek leren we u en/of uw kind beter kennen. Er wordt ingegaan op zaken die moeilijk lopen voor u/uw kind, zaken die de aanleiding zijn geweest om aan te melden voor onderzoek (aanmeldingsklacht). Ook het bredere plaatje wordt bevraagd. Daarnaast gaan we in op de verwachtingen die u heeft naar onze dienst toe (hulpvraag).

Tijdens het intakegesprek peilen we onder andere naar:

  • de voorgeschiedenis
  • de medische gegevens
  • pedagogische en schoolse gegevens
  • zintuiglijke, cognitieve of neurologische problemen
  • (psycho-)motorische ontwikkeling
  • psychologische gegevens
  • het sociaal gedrag en emotioneel functioneren
  • huidige problemen
  • bij volwassenen: de werkervaring

Daarnaast wordt samen beslist of onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken waardevol kunnen zijn. Indien nodig wordt er door­verwezen naar andere instanties. U wordt op de hoogte gebracht van de kosten hieraan verbonden. Er worden afspraken vastgelegd voor verdere onderzoeken. In sommige gevallen is geen onderzoek noodzakelijk, maar wordt therapie geadviseerd.

Indien onderzoek aangewezen is, worden alle afspraakdata vastgelegd. Gewoonlijk zijn een 3-7 tal consultaties aangewezen.

Tot slot is het mogelijk dat tijdens het intakegesprek vragenlijsten worden meegegeven.

 

Onderzoeksmomenten

Na het intakegesprek wordt de besproken onderzoekspiste aangevat. Grosso modo vinden er een aantal gesprekken plaats bij de psycholoog waarbij u het intakegesprek had, een of meerdere contacten met een arts (dit kan een neuroloog of psychiater zijn, afhankelijk van de aangemelde problematiek), een intelligentieonderzoek, eventueel bijkomende onderzoeken (psychomotorisch onderzoek, logopedisch onderzoek,..). Deze onderzoeksmomenten worden verspreid in de tijd ingepland. Een volledig onderzoekstraject kan tot enkele maanden in beslag nemen, afhankelijk van de drukte in de periode van aanmelding.

U kan bij Triangel ook terecht voor één enkel onderzoek, in tegenstelling tot het volledige onderzoekstraject. Zo kunt u bij ons terecht voor enkel intelligentieonderzoek, enkel logopedisch onderzoek, etc.

Na het onderzoek volgt intern een MDO (multidisciplinair overleg) met alle onderzoekers waarbij alle bevindingen bijeen worden gelegd en worden vergeleken om tot een eventuele diagnose en een advies te komen.

 

Adviesgesprek

Wanneer het volledige onderzoek is afgerond, volgt een adviesgesprek. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek met u besproken, alsook een advies geformuleerd i.v.m. wat opties zijn na een eventuele diagnose. Mocht therapie of begeleiding aangewezen zijn, dan krijgt u daar tijdens dit gesprek informatie over. Tevens zorgen we voor adviezen die nuttig kunnen zijn voor de opvang thuis of op school. U kunt nadien steeds bij ons terecht voor advies of therapeutische opvang. Uw dossier blijft bij ons bewaard.

 

Verslag

Nadat alle kosten zijn betaald en het adviesgesprek heeft plaatsgevonden, wordt het verslag van het volledige onderzoek per post naar u opgestuurd.

 

Neem gerust contact met ons op via tel op het nummer 03/321.09.88 (Borsbeek/Mortsel) of het nummer 03/500 03 10 (Hoogstraten).