Behandeling van bedplassen (enuresis nocturna)

Boy sleeping in bed and smilingIn de ontwikkeling van een kind is zindelijk worden een bijzondere stap. Het levert een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen. Kinderen die op 6-jarige leeftijd of later ‘s nachts nog frequent in hun bed plassen, hebben heel dikwijls moeilijkheden op school, kunnen moeilijk uit logeren gaan, bos- en zeeklassen zijn een probleem en ze worden dagelijks geconfronteerd met een als persoonlijk falen ervaren trauma : een nat en stinkend bed.

Het is begrijpelijk dat kinderen hun bedplassen vervelend vinden, dat ze negatieve gevoelens en opvattingen over zichzelf ontwikkelen, schaamte en minderwaardigheidsgevoelens tegenover hun leeftijdgenootjes hebben en de overtuiging zijn toegedaan dat zij de enige zijn die zoiets stoms heeft.

Vele ouders wachten op spontaan herstel wat in vele gevallen na jaren wel optreedt, maar wegens de vermelde impact op hun geestelijke ontwikkeling is behandeling bij het begin van de lagere schoolleeftijd aangewezen.

Kinderen die een succesvolle behandeling van bedplassen achter de rug hebben, vertonen heel dikwijls op andere gebieden vooruitgang, krijgen meer zelfvertrouwen en levenslust.

OORZAKEN

In de loop van de jaren zijn veel factoren naar voren geschoven die verantwoordelijk gesteld zijn voor bedplassen.

Vele ouders denken dat de diepe slaap en het moeilijk wakker worden van het kind de voornaamste oorzaak is.  Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het bedplassen in alle stadia van de slaap voorkomt.

Erfelijkheid, gezinsproblemen, emotionele of gedragsproblemen, noch de invloed van bepaalde opvoedingsmaatregelen zijn een duidelijke oorzaak voor bedplassen.

Urologische afwijkingen en organische aandoeningen komen niet meer voor bij bedplassers dan bij de gemiddelde bevolking.

De huisarts of de schoolarts kan met een algemeen onderzoek somatische aandoeningen en stoornissen in het zenuwstelsel uitsluiten.

Wel lijken spanningen, angsten of bepaalde ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind tussen 1j.6m. en 4j.6m., (geboorte van een broertje of zusje, verhuis, e.d.) een duidelijke invloed te hebben op het ontstaan van enuresis nocturna.

BEHANDELING

Niets meer drinken na een bepaalde tijd in de namiddag wordt soms aanbevolen.  Daar de bedplasser ook bij geringe blaasinhoud plast, lijkt deze benadering weinig zinvol.

Vanuit de gedachte dat kinderen die bedplassen een kleinere blaascapaciteit hebben, is een blaastrainingsprogramma ontwikkeld.  De training houdt in dat het kind zoveel mogelijk vocht inneemt en de plas ophoudt gedurende een progressief oplopend tijdsinterval.  Onderzoek heeft uitgewezen dat door de training de blaascapaciteit toeneemt, maar dat de enuresis nocturna blijft bestaan.

De gewone wekkermethode die erin bestaat van 1 of meerdere keren per nacht het kind te wekken en het te laten plassen, leert het kind alleen maar te plassen bij kleinere blaasinhoud en zeker niet de nacht door te slapen zonder te plassen.

De conditioneringmethode met de plaswekker is tot hier toe de beste methode gebleken. De bedplasser leert reageren op het volle blaasgevoel.  Bij een klein beetje plas gaat de wekker af, hij wordt wakker en houdt op met plassen.  Bij een doorgedreven training houdt het nachtelijk bedplassen volledig op.

 

BEHANDELING IN TRIANGEL

De behandeling van enuresis nocturna bestaat uit de plaswekkermethode, aangevuld met positieve oefeningen, zelfobservatie en registratie en beloningen voor inzet van bereikte resultaten.

In een eerste gesprek van 1uur wordt de methode aan het kind uitgelegd (in het gezelschap van de ouders).

De plaswekker wordt gedemonstreerd en meegegeven.  De positieve oefeningen worden getraind en de registratieopdracht en het beloningssysteem uitgelegd.

Na 21 dagen komt het kind op controle met de registratieopdracht en worden de moeilijkheden besproken en het gebruik van de plaswekker desgevallend aangepast.  Als het kind 21 dagen droog is wordt de behandeling gestopt.

Bij consequente toepassing van de methode is de kans dat het kind na enkele maanden droog is, zeer hoog.