Sad little girl sitting excluded by the other kidsAlgemeen

Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat ze kunnen functioneren in groep. Ze moeten over de nodige vaardigheden, gewoontes en kennis beschikken om deel te nemen aan activiteiten in groepsverband. Ze moeten zich kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de anderen willen ze kunnen deelnemen aan spelletjes met leeftijdsgenoten.

Kinderen/jongeren die niet over deze vaardigheden beschikken, raken geïsoleerd omdat ze geen aansluiting vinden bij leeftijdgenootjes. Doordat ze niet opgewassen zijn tegen de eisen die het dagelijkse leven stelt, worden ze vaak met afwijzing geconfronteerd.

Heeft een kind op jonge leeftijd al problemen in contacten met leeftijdgenoten dan is het zinvol daar tijdig iets aan te doen. Hoe jonger je begint, hoe minder de verkeerde gedragspatronen, cognities en defensie mechanismen zich kunnen vastzetten.

 

 

 

DOELGROEP

Sociale vaardigheidstraining is geschikt voor lagere schoolkinderen en adolescenten met

 

 • angst of agressie
 • ADHD
 • een autisme spectrum stoornis
 • een sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand.
 • kinderen/jongeren die weinig assertief zijn
 • kinderen/jongeren die pesten en gepest worden
 • kinderen/jongeren die niet weten hoe ze moeten omgaan met:
  •  gevoelens van anderen
  •  conflicten of afwijzing
  •  winnen en verliezen
  •  per ongeluk of met opzet

De training is bijzonder geschikt voor zij die …..

 • verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet durven uiten of niet durven laten zien.
 • een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen hebben..
 • moeite hebben om te gaan met grenzen, zich moeilijk aan spelregels kunnen houden, of in een spel alles zelf willen bepalen.
 • specifieke problemen in de sociale vaardigheden ervaren zoals:
  • angst om vragen te stellen
  • oogcontact vermijden en zacht praten
  • weinig initiatief nemen, te volgzaam zijn
  • moeilijk vrienden maken en/of behouden.

 

WERKWIJZE

Via het aanleren van vaardigheden wordt beoogd de autonomie (zelfstandigheid), assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren en tolerantie voor frustratie van de jongere te verhogen en hen weerbaarder te maken voor de eisen die het dagelijks leven stelt.

Deze vaardigheden worden aangeleerd via modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfertraining.

De interventies sluiten zo nauw mogelijk aan bij de concrete natuurlijke situatie. Het rollenspel biedt de mogelijkheid dicht bij die natuurlijke situatie te blijven en spelenderwijs perspectieven en sociale vaardigheden aan bod te laten komen.

 

Bij lagere-schoolkinderen

We werken in een kleine groep van maximum 10 kinderen. Op een speelse, maar intensieve manier komen diverse thema’s aan bod. We spelen zo veel mogelijk in op de problemen van het kind. Aan de hand van invulblaadjes, spelletjes, rollenspelen… worden de kinderen aangezet om na te denken over zichzelf en hun gedrag. Alternatieven worden aangereikt en er wordt mee geoefend. Wanneer de cursus over enkele weken verspreid is, worden huiswerkjes meegegeven..

Na de reeks voorzien we een evaluatiemoment.  Dit is enkel voor de ouders.  We bekijken wat je kind geleerd heeft en of er nog een verdere opvolging nodig of gewenst is.

Bij jongeren middelbaar onderwijs

De opzet van de training is gebaseerd op de vier belangrijkste elementen van de Goldsteinmethode :

 • Modeling
 • Gedragsoefening
 • Bekrachtiging
 • Transfer-training

Arnold Goldstein ziet zijn ‘structured learning therapy’ als een methodiek, die tegemoet komt aan de behoeften, leefwijze en leefwereld van de cliënt. Zijn methode is gericht op het vergroten van vaardigheden. Via het aanleren van vaardigheden wordt autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie en ambiguïteit van de cliënt vergroot, om hem weerbaarder te maken tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem stelt.

 

Eerstvolgende trainingen Sociale vaardigheden

Kinderen van 6 tot 9 jaar :

Herfstvakantie 2024: 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11  Telkens van 10u-12u

 

Kinderen/jongeren van 10-12 jaar

september 2024: 07/09, 14/09, 21/09*, 28/09, 05/10, Telkens van 10u-12u

*opgelet, het lesmoment van 21/09 gaat niet door en wordt vervangen op 12/10, 13u-15u.

 

Jongeren 12j+

september 2024: 07/09, 14/09, 21/09*, 28/09, 05/10, Telkens van 13u-15u

*opgelet, het lesmoment van 21/09 gaat niet door en wordt vervangen op 12/10, 13u-15u.

 

 

 

 

Vorm

 • Een groepje bestaat uit 5-10 deelnemers. Cursus kan enkel doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn.
 • We hebben 4 leeftijdscategorieën :
  • 7 tot 9 jaar
  • 10 tot 12 jaar
  • 13 tot 15 jaar
  • vanaf 16 jaar

Sessies

 • De training bestaat uit 5 sessies van telkens 2u en een individuele nabespreking.
 • Voorafgaand wordt er een inschrijvingsfiche ingevuld op deze site. Zo kan de lesgever zich toespitsen op de specifieke problemen van uw kind.
 • Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er bekeken of er eventueel bijkomende begeleiding nodig is.

Locatie

 • De training gaan niet door op Triangel, maar bij dienstencentrum Zilverenhoek, doolweg 8 te Borsbeek.

Tarieven

 • De totale kostprijs van training bedraagt € 280 (evaluatiemoment inbegrepen).
 • De inschrijving is definitief na:
  1.  invulling van de inschrijvingsfiche op de website
  2.  storting van een voorschot van € 50 op rekening van Triangel BE69 0689 4258 3278. Gelieve bij deze storting duidelijk de naam + SOVA te vermelden.
  3. Het voorschot kan u terugkrijgen bij tijdige annulatie, ten laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus.
 • Het resterende bedrag van 230€ wordt betaald bij de aanvang van de cursus.
 • Indien vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren: 03/321.09.88
 • Indien er veel aanvragen zijn, wordt een extra cursusreeks opgestart.
 • Er worden heel het jaar door groepen van diverse leeftijden opgestart. Voor de startdata verwijzen wij naar onze website.

Vergeet niet aan te duiden voor welke cursus je wenst in te schrijven.

Gelieve het voorschot van € 50 te storten om uw inschrijving definitief te maken.

Voor meer inlichtingen kan u altijd terecht op ons telefoonnummer 03.321.09.88

  Naam

  Geboortedatum

  Adres

  Telefoonnummer

  Uw email (verplicht)

  School/Studierichting

  Doorverwijzer? eigen initiatief? (Indien mogelijk contactgegevens doorgeven)

  Wat zou je willen leren in de cursus?

  Waar ben je tevreden over bij jezelf?

  Heb je vrienden en hoe ga je om met leeftijdsgenoten/ volwassenen?

  Is er reeds voorafgaande hulpverlening geweest? Zoja, welke? Is er reeds een diagnose?