EMDR ( Eye movement desensitisation ande reprocessing)

We maken allemaal wel eens moeilijke dingen mee en de meeste negatieve gebeurtenissen kunnen we op eigen kracht verwerken. Wanneer we een ingrijpende of levensbedreigende gebeurtenis hebben meegemaakt, kan dit aanleiding zijn van hinderlijke symptomen of klachten in het heden of anticipaties  in de toekomst.

Hierbij gaat het vooral om last hebben van :

  1. Intrusies (nachtmerries, flashbacks, herbelevingen)
  2. Vermijding (zich sociaal terugtrekken, vermijden van bepaalde personen / plaatsen)
  3. Hyperarrousal (prikkelbaar, hyperactief, rusteloos)
  4. Allerlei uiteenlopende reacties en gedragsveranderingen (depressie, schuldgevoelens,
  5. middelenmisbruik, langdurig ziekteverzuim)

Wanneer er een duidelijk verband kan gelegd worden tussen de klachten / problemen die iemand heeft en één of meerdere ingrijpende, beschadigende ervaringen, kan EMDR ingezet worden als behandelmethode dus niet enkel bij een post-traumatische stressstoornis (PTSS).

EMDR neemt de blokkade weg zodat de traumatische gebeurtenis verwerkt kan worden en de negatieve, emotionele lading verdwijnt. Hierbij mag ook verwacht worden dat de klachten en symptomen in het heden vrijwel spontaan verdwijnen. Toekomstige confrontaties en uitdagingen worden in de therapie zorgvuldig voorbereid.
Het verleden wordt een herinnering en ingeschreven in de persoonlijke levensgeschiedenis. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis terug te denken.

EMDR wordt zowel bij jongeren als volwassenen toegepast.