Idea of a happy childIn Triangel worden naast groepscursussen leren/leren, ook individuele begeleidingen voorzien voor leerlingen met studeerproblemen. Deze individuele ondersteuning richt zich op 2 peilers nl. enerzijds een goede studiemethode ontwikkelen zodat leerstof op een adequate en economische manier kan verwerkt worden. Anderzijds ondersteuning geven voor bepaalde inhoudelijk problemen met specifieke vakken op specifieke niveaus.

De begeleiding is individueel, dus op maat van de leerling/student en wordt dus aangepast aan zijn/haar noden en is geschikt voor alle leeftijden. Dit kan inhouden dat:

  • het   leren/leren moet getraind worden ( plannen, verwerken van leerstof, samenvatten leerstof of leerstofonderdelen, tips om de specifieke vakken te studeren,…enz) of
  • dat de studietechnieken en studiehouding moet bijgestuurd worden of dat individuele huiswerkbegeleiding noodzakelijk is.

Ook buiten de algemene context , kan men gebruik maken van een studiecoach.

Centraal staat dan een specifieke vraag of aandachtspunt zoals begeleiding bij een leerstoornis als o.a  dyslexie, dyspraxie, … Tevens bieden wij studiebegeleidingen aan voor kinderen en jongeren met een niet verbale leerstoornis en autisme spectrumproblemen.

 

Specifieke begeleiding om totaal andere redenen:

hier gaat het om bijvoorbeeld achterstand na een verblijf in het buitenland, buitengewone begaafdheid, emotionele problemen, langdurige ziekte,…

 

Derde graad secundair en hoger onderwijs

Omdat jongeren vaak problemen ervaren bij eindwerken,  geïntegreerde proeven, papers,…

is hiervoor specifieke coaching voorzien.

Een voorbereiding op het hoger onderwijs omvat een reeks van 10 tot 15 uur met mogelijke opvolging.

 

Bijlessen

Hier wordt niet enkel leerstof gegeven, maar wordt de leerling vanuit zijn persoonlijkheid als geheel benaderd. Tijdens de bijlessen wordt eventueel naar een oplossing op maat gezocht en uitgewerkt.

Deze begeleidingen worden gegeven door leerkrachten die vertrouwd zijn met methodes die het studeren optimaliseren en binnen hun vakgebied inhoudelijke ondersteuning kunnen bieden.

Binnen Triangel voorzien wij op alle niveaus (Aso, Tso en Bso) bijlessen. Alsook op het hogeschool en/of universitaire niveau worden vele vakken ondersteund.

 

 

 

Mocht u interesse hebben dan kan u ons best even telefonische contacteren op het nummer 03.321.09.88.