Psychomotorische therapie kan in Triangel opgestart worden voor volgende problemen:

  • verstoorde grove en fijne motoriek
  • onvoldoende schrijfmotorische vaardigheden
  • ruimtelijke problemen
  • schoolrijpheidsproblemen
  • dyspraxie
  • dyslexie & dyscalculie
  • concentratieproblemen

 

De therapie wordt steeds voorafgegaan door een onderzoek.

 

Een therapie vindt één of 2 x per week plaats steeds op hetzelfde tijdstip. In sommige gevallen is het noodzakelijk een psychomotorische therapie te combineren met een logopedische begeleiding.  De continuïteit is zeer belangrijk voor het slagen van de therapie.
Na elke therapiebeurt wordt uitleg gegeven over de inhoud en de vorderingen.

 

De psychomotorisch therapeut zal je inlichten over de terugbetalingsmogelijkheden van je ziekenfonds.
Om hierover meer duidelijkheid te krijgen raadpleeg je best de website van je ziekenfonds.

 

Tijdens de schoolvakanties loop de therapie gewoon door. De therapie wordt steeds door dezelfde therapeut uitgevoerd.  Enkel in  de vakantieperiodes is het mogelijk dat je kind een andere therapeute krijgt.
Psychomotoriek is mogelijk bij kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren.

 

Voor meer informatie gelieve even te bellen op het nummer 03.321.09.88 tussen 9 en 17 u.