Psychomotorische therapie kan in Triangel opgestart worden voor volgende problemen:

  • verstoorde grove en fijne motoriek
  • onvoldoende schrijfmotorische vaardigheden
  • ruimtelijke problemen
  • schoolrijpheidsproblemen
  • dyspraxie
  • dyslexie & dyscalculie
  • concentratieproblemen

 

De therapie wordt steeds voorafgegaan door een onderzoek.

 

Een therapie vindt één of twee maal per week plaats, steeds op hetzelfde tijdstip en bij dezelfde therapeut. Na elke therapiebeurt wordt uitleg gegeven over de inhoud en de vorderingen. De continuïteit is zeer belangrijk voor het slagen van de therapie.

Tijdens de schoolvakanties loopt de therapie gewoon door. Het is dan echter mogelijk dat je kind een andere therapeut krijgt.

 

In sommige gevallen is het noodzakelijk een psychomotorische therapie te combineren met een logopedische begeleiding.

 

De psychomotorisch therapeut zal je inlichten over de terugbetalingsmogelijkheden van je ziekenfonds.
Om hierover meer duidelijkheid te krijgen raadpleeg je best de website van je ziekenfonds.

 

Psychomotoriek is mogelijk bij kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren.

 

Voor meer informatie gelieve even te bellen op het algemeen nummer 03.321.09.88 (Borsbeek/Mortsel) of 03.500.03.10 (Hoogstraten) tussen 9 en 17 u.