Sad depressed woman on psychotherapy session

Therapie

Logopedische therapie vindt wekelijks plaats op een vast uur. D.w.z. dat je elke week 1 of 2 keer op therapie komt, steeds op dezelfde dag en hetzelfde uur. De therapie gaat steeds door bij dezelfde therapeut.

 

Psychomotorische therapie (kinesitherapie) vindt tevens wekelijks plaats op een vast uur bij dezelfde therapeut. Volgt je kind zowel logopedische als psychomotore therapie, dan wordt dit soms gecombineerd en wordt er eerst een half uur logo en aansluitend een half uur kinesitherapie gegeven of omgedraaid.

 

Psychologische begeleiding en therapie zowel bij kinderen als volwassenen. Hier kan de frequentie verschillen. Soms wordt voorgesteld wekelijks of tweewekelijks 1 uur te komen. In sommige gevallen is er maandelijks een sessie voorzien. Dit is telkens afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek. Dit wordt in overleg met de cliënt en de therapeut bepaald.

 

Coaching

Studiebegeleiding

Gaat eenmaal per week gedurende een uur door. Het is mogelijk de frequentie te verhogen tijdens de examenperiode. Tijdens studiebegeleiding bij Triangel wordt op maat van de jongere/de jongvolwassene gewerkt en is mogelijk voor studenten van het eerste middelbaar tot en met de universiteitsstudenten.

Andere vormen van coaching binnen Triangel zijn:

  • auticoaching
  • AD(H)D coaching
  • studiekeuzecoaching
  • loopbaancoaching

De frequentie van de coachingsgesprekken wordt telkens in samenspraak met de cliënt en de coach bepaald en kan doorheen het traject bijgesteld worden in functie van veranderende noden.