Two funny smiling little children

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die gebruikt wordt bij kinderen van 3-12jaar. Kinderen kunnen hun gevoelens en problemen nog niet goed onder woorden brengen. Spel echter is zijn natuurlijke uiting , het is de taal van het kind. Via het spel laat het kind zien waar het mee bezig is, wat zijn/haar probleem is. In therapie communiceren we dan ook via het spel.

Speltherapie gebeurt in de veilige omgeving van de spelkamer. Dit is een kamer die gericht is op de leefwereld van het kind en waar het kind met allerlei speelgoed op een veilige manier emoties kan uiten.

Kinderen worden in de spelkamer geholpen om gevoelens te verwerken en om met nieuw en ander gedrag te experimenteren, om zo een nieuwe start te kunnen maken buiten te spelkamer.

 

Welke kinderen?

Binnen de speltherapie kunnen kinderen geholpen worden die op gelijk welke manier ergens vast zitten op sociaal-emotioneel vlak.

Bv:

  • Faalangst
  • Spanning/stress
  • Rouwverwerking bij overlijden of scheiding
  • Extreme uitingen van emoties
  • Traumaverwerking (eenmalig of meervoudig)
  • Sociale angsten
  • Anders zijn (autisme, verstandelijke beperking,…)

 

Praktisch

We starten steeds met  een intakegesprek met de ouders. Vervolgens plannen we  3 spelsessies met het kind, waarbij de nadruk op observatie ligt. Intake en observatie geven ons de mogelijkheid een goed beeld te krijgen van het kind en zijn/haar problemen.

Daarna is er een oudergesprek , al dan niet met kind erbij, zodat we samen kunnen kijken of we therapie gaan opstarten of niet. Als er voor therapie wordt gekozen zal er gewerkt worden aan duidelijke doelstellingen die in samenspraak met ouder en kind gemaakt worden.

Speltherapie werkt met wekelijkse, soms 2 wekelijkse sessies van telkens 50 min. Na 5 sessies is er steeds een oudergesprek (60 min.). De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek van het kind.

De therapie wordt gegeven door een kinderpsycholoog /speltherapeut en kost 65 € voor zowel de

Intake/ouder gesprekken als de spelsessies

Aanmelding gebeurt op het telefoonnummer van Triangel 03.321.09.88.