Red phone

Aanmelding gebeurt bij voorkeur telefonisch op het nummer 03/321.09.88 en dit op weekdagen van 9 tot 17 u.

Tijdens dit telefoongesprek zal men u een aantal vragen stellen o.a.

  • de aard van de problematiek
  • of het om diagnose of therapie gaat
  • de leeftijd van wie behandeld of onderzocht moet worden

Indien u psychotherapie/coaching of andere ondersteuning wenst, zal men u rechtstreeks een afspraak geven bij de desbetreffende therapeut/coach.

Indien het een vraag naar diagnose betreft zal men u een afspraak geven voor een intakegesprek. Voor het intakegesprek vragen we u 90€ mee te brengen.

U kan voor elk onderzoek in Triangel terecht ook zonder verwijsbrief.

Ongeruste of bezorgde ouders melden in zeer veel gevallen hun kinderen aan zonder dat ze doorverwezen zijn. Vaak krijgen ze ons adres van andere ouders die positief over ons berichtten waardoor de drempel om zelf de stap te zetten mogelijk wordt.

In andere gevallen is de school of het CLB de stimulerende kracht. Zij verwijzen kinderen en jongeren door naar Triangel. Wij werken nauw met hen samen.

Tevens worden we regelmatig geconsulteerd door sociale diensten, OCMW, pleeggezinnen- en adoptiediensten, jeugdrechters, diensten zoals CAW, VAGGA, COS, kinderpsychiatrische diensten, ziekenhuizen enz.

Volwassenen bellen ons meestal zelf met de vraag naar een mogelijk onderzoek.

Wij hebben tevens een groot aantal huisartsen/specialisten die hun patiënten doorsturen bij vermoeden van één van de in deze website beschreven problematieken.

 

Mocht u twijfelen of bepaalde onderzoeken of therapieën in Triangel uitgevoerd worden neem dan even telefonisch contact op (03/321 09 88), wij geven u graag alle gevraagde informatie.