De relatietherapie is gericht op het bevorderen, de uitwisseling  van positieve interactie tussen koppels thuis.

De nadruk ligt op de interactie thuis, niet in de sessie.

De rol van de therapeut richt zich niet alleen op het bevorderen van de communicatie tussen de koppels maar ook op het aanleren om vanuit zichzelf problemen op te lossen zonder tussenkomst van de therapeut.

De bedoeling van de therapie is dat de koppels middelen aangereikt krijgen om in de toekomst de problemen die zich aandienen in de relatie zelf, met ouders, kinderen of in het groter familieverband,  zelfstandig op te lossen.

In het algemeen kan gesteld worden dat een therapie vooral gericht is op het emotioneel engagement en het versterken van de verbondenheid tussen de koppels, maar ook in het algemeen, een waardegebonden persoonlijke interactie in het contact met de andere te bevorderen.

 

Toepasbaar bij

  • Elke vorm van samenlevingsverband
  • Koppels die besloten hebben om spijts de problemen toch samen te blijven.
  • Koppels die uit elkaar willen gaan en duidelijkheid willen krijgen in het waarom en hulp willen krijgen om op een waardevolle manier van elkaar afscheid te nemen.
  • Koppels die het engagement willen versterken
  • Personen die voor zichzelf een relationele vraag hebben.

 

Voor meer informatie gelieve even te bellen op het nummer 03.321.09.88 tussen 9 en 17 u.