Brunette sitting on the couch while therapist is taking notes in officeCognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie, gericht op het oplossen van concrete problemen of klachten.  Hierbij worden cognitieve en gedragstherapeutische uitgangspunten en methodes gecombineerd om gedachten, gevoelens en gedrag te veranderen.  De gedragstherapie gaat ervan uit dat gedrag aangeleerd is en dus ook kan afgeleerd worden.  De cognitieve therapie gaat ervan uit dat onze cognities (gedachten, beelden en overtuigingen) ons gedrag en onze stemming beïnvloeden.  De cognitieve gedragstherapie is relatief kortdurend, gestructureerd en doel- en probleemgericht.

De nadruk ligt in eerste instantie op het hier en nu en de concrete gebeurtenissen.  Het verleden komt slechts ter sprake als het nog een rol speelt in het heden. 

Voor welke problemen ?

De laatste jaren zijn er gespecialiseerde vormen van cognitieve gedragstherapie ontwikkeld voor talloze stoornissen, zoals :

  • depressie
  • angsten
  • verslaving
  • dwang
  • eetproblemen en gewichtstoornissen
  • posttraumatische stress
  • burnout
  • psychose
  • persoonlijkheidsstoornissen enz.

 

Hoe ziet de therapie eruit ?

De therapeut probeert samen met jou te achterhalen wat de klachten precies zijn en welke factoren ertoe bijdragen de klachten in stand te houden.  Als dat duidelijk is formuleer je met behulp van de therapeut concrete en haalbare doelstellingen.  Dan wordt er een stappenplan gemaakt, maar de doelstellingen worden meestal gerealiseerd door behulp van oefeningen binnen en buiten de therapie.