Cursus Leren Leren in dienstencentrum Zilverenhoek

CURSUS LEREN EN STUDEREN

Heel wat kinderen ondervinden problemen bij het verwerken van al dan niet grote hoeveelheden leerstof. Deze kinderen kunnen baat hebben bij het aanleren van de juiste studiemethode. Dit moet leiden tot het toepassen van doeltreffende strategieën voor de opname en verwerking van informatie, het organiseren van leer- en studeeromgeving en zichzelf tot actief werken aanzetten.

In de loop van de jaren deden we heel wat ervaring op met het geven van dergelijke cursussen. Deze informatie gebruiken we om het studiegedrag te optimaliseren. 

 

Belangrijke vragen zijn:

 • Hoe neemt het kind informatie op?
 • Hoe verwerkt het kind informatie?
 • Hoe organiseert het kind leer- en werkomstandigheden?

 

Cursus Leren Leren in dienstencentrum Zilverenhoek

 

De inventarisatie van deze leer- en studeergedragingen wordt bij de verwerking vergeleken met gewenst of als doelmatig verondersteld leer- en studeergedrag. Zo verwerven we inzicht in de mate van studievaardigheid van de leerling. Dit is van belang voor het onderwijsleerproces. Vaak ontwikkelden leerlingen in de lagere school onvoldoende effectieve methoden en technieken om succesvol te studeren in het middelbaar.

We starten met het inventariseren van het leer- en studiegedrag op relatief doelmatige, systematische, objectieve en betrouwbare wijze. De therapeut werkt tijdens de cursus in de regel rond drie aspecten:

 

Informatie opnemen

 • Tijdens het lezen informatie snel en nauwkeurig opnemen.
 • Belangrijke en onbelangrijke zaken onderscheiden.
 • Argumenten kritisch beoordelen en structuren herkennen.
 • Conclusies op juistheid beoordelen.

 

Informatie verwerken

 • Structuur aanbrengen.
 • Verbanden leggen.
 • Geheugensteuntjes gebruiken.
 • Kennis controleren.

 

Organiseren van leer- en werkomstandigheden

 • Planning & efficiënt tijdsgebruik.
 • Inrichten van werkomstandigheden.
 • Gebruiken van hulpmiddelen.
 • Hulp bij het maken van een proefwerk.

 

Dit moet leiden tot het toepassen van doeltreffende strategieën voor de opname en verwerking van informatie, het organiseren van een leer- en studeeromgeving en het zichzelf tot actief werken aanzetten.

Bij tijdige detectie van foutieve studiemethoden kunnen op lange termijn ernstige gevolgen worden voorkomen (bv. zittenblijven, verkeerde studierichting of niveau kiezen en voortijdig schoolverlaten). Studievaardigheden hebben tevens een positief effect op de interesse en motivatie ten aanzien van de school en op het eigen zelfbeeld.

De verworven vaardigheden hebben een duurzame invloed op het gedrag van de leerlingen. Leerlingen met een groter repertoire aan leer- en studievaardigheid zullen in het algemeen meer kansen hebben hun schoolloopbaan succesvol af te ronden.

Cursus Leren Leren in dienstencentrum Zilverenhoek

 

In een toffe en ontspannen sfeer wordt er tijdens de cursus met andere leeftijdsgenoten in groepjes aan “leren studeren” gewerkt. De oefeningen worden in verschillende vormen aangeboden.

 

Korte inhoud van de cursus

 • Praktische tips naar het organiseren van de werkruimte e.d.
 • Leren verwerken van bepaalde hoeveelheden tekst, onderscheiden van hoofd- en bijzaken, trefwoorden zoeken enz.
 • Leren opstellen van schema’s.
 • Het aangeleerde leren toepassen op eigen leerstof.
 • Leren werken met week- en maandplanning.
 • Zelfevaluatie.

 

Cursus Leren Leren in dienstencentrum Zilverenhoek

 

Praktische informatie

Deze cursus richt zich tot studenten middelbaar onderwijs.

De cursus wordt gegeven door ervaren studiecoaches en wordt opgestart op bepaalde tijdstippen (zie data op de website). De lessen gaan door op 4 zaterdagvoormiddagen of in de vakantieperiodes..

Na de cursus volgt er telkens een evaluatieles. De kinderen/jongeren brengen eigen leerstof mee om na te gaan of de aangeleerde methode daadwerkelijk wordt toegepast.

De totale kostprijs van de cursus bedraagt € 280 (voorschot € 50 inclusief).

Indien dit onvoldoende geïntegreerd werd kan een individuele begeleiding worden voorgesteld.

Locatie

 • De training gaan niet door op Triangel, maar bij dienstencentrum Zilverenhoek, doolweg 8 te Borsbeek.

 

Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt door :

 1. Storting van een voorschot van € 50 op het rekeningnummer van Triangel BE69 0689 4258 3278. Vermeld bij deze overschrijving de naam van uw kind + leren leren.
 2. Het inschrijvingsformulier dient u in te vullen op deze website. Zodra deze goed verwerkt is, krijgt u steeds bevestiging.

Group of people giving a thumbs up gestureEerstvolgende cursussen Leren Leren

 • September 2024: zaterdagen 07/09, 14/09*, 21/09, 28/09, telkens van 9u-12u

*opgelet: het lesmoment van 14/09 gaat niet door en wordt vervangen op zondag 15/09, 9u-12u.

 • voorjaar 2025: zaterdagen 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, telkens van 9u-12u

Indien u zich reeds wenst in te schrijven, kan dit via het inschrijvingsformulier op onze website.

Tijdens de cursus wordt er een datum afgesproken voor de opvolgdag.

Om reeds vooraf de groepen te kunnen indelen, vragen wij u bijgevoegd inschrijvingsformulier nauwkeurig in te vullen en ons per mail of post terug te zenden.

  Naam

  Geboortedatum

  Adres

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  School

  Leerjaar (middelbaar onderwijs)

  Studierichting

  Gelieve hieronder kort te motiveren waarom u uw zoon of dochter wil inschrijven voor de cursus leren leren. Indien er bijkomende problemen of aandachtspunten zijn, gelieve die dan ook hier te vermelden.