Autistic behaviour?

Sociale regels lezen, emoties herkennen bij jezelf en anderen, plannen en organiseren, … het komt niet bij iedereen vanzelf. Moeilijkheden met deze vaardigheden kunnen diverse problemen in de hand werken zowel bij jezelf als bij je omgeving. Onze auticoaches bekijken samen met jou als kind/jongere, volwassene, ouder, partner of naaste van iemand met (vermoeden van) ASS wat er moeilijk loopt en hoe we je hierin kunnen ondersteunen. Triangel is er voor jou én je omgeving.
 

Wat is de opdracht van een auticoach?

 • Begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoeden van) autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school,…)
 • Vraag gestuurde ondersteuning bieden. De eigen ervaringen van de personen met ASS en hun omgeving integreren in de begeleiding.
 • Werken volgens het 2-sporenbeleid: in de eerste plaats aanpassen, verduidelijken van de omgeving en daarnaast vaardigheden aanleren.

Wat kan er aan bod komen?

 • Verwerken van diagnose
 • Psycho-educatie (uitleg geven over autisme met zijn beperkingen en mogelijkheden)
 • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen vanuit de gestelde hulpvraag.
 • Volgende ontwikkelingsdomeinen kunnen aan bod komen:
  1. Welbevinden (zelfbeeld, angsten, piekergedachten en stress)
  2. Sociale- en communicatieve vaardigheden (verduidelijken, concreet, visueel,…)
  3. Vrijetijdsvaardigheden
  4. Werkgedrag
  5. Zelfredzaamheid

Voor wie?

 • kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoeden van) ASS. Het is niet nodig om een diagnose vastgesteld te hebben.
 • ouders of andere personen die nauw betrokken zijn op de persoon met (vermoeden van) ASS

Een traject opstarten

Gezinnen of personen die nood hebben aan begeleiding maken zelf een telefonische afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek wordt gepeild naar de problemen en verwachtingen. Samen worden doelstellingen besproken. De frequentie, duur en wie deelneemt aan de daaropvolgende sessies wordt in overleg beslist. In sommige gevallen is een gezinsaanpak aangewezen, in andere gevallen wordt gewerkt met de persoon met (vermoeden van) ASS zelf. In de loop van de begeleiding kunnen doelstellingen en strategieën wijzigen. Dit wordt overlegd met alle partijen.

 

Voor meer informatie kan u terecht op ons algemeen nummer 03.321.09.88 (Borsbeek/Mortsel) of 03.500.03.10 (Hoogstraten), dit van maandag tot en met vrijdag, van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.