Autistic behaviour?

Onze auticoachen zijn gediplomeerde specialisten omtrent autisme spectrum stoornis.

Ze volgden intensieve opleidingen i.v.m. autisme in al zijn facetten en bouwden een grote expertise op.

Wij beschouwen dit als een absolute versterking van ons team.

Wat is de opdracht van een auticoach?

 • Begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school,…)
 • Vraag gestuurde ondersteuning bieden.
 • De eigen ervaringen van de personen met ASS en hun omgeving integreren in de begeleiding.
 • Werken volgens het 2-sporenbeleid: in de eerste plaats aanpassen, verduidelijken van de omgeving en daarnaast vaardigheden aanleren.
 • Occasioneel geven van thuisbegeleiding

Wat kan er aan bod komen?

 • Verwerken van diagnose
 • Psycho-educatie (uitleg geven over autisme met zijn beperkingen en mogelijkheden)
 • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen vanuit de gestelde hulpvraag.
 • Volgende ontwikkelingsdomeinen kunnen aan bod komen:
 1. Welbevinden (zelfbeeld, angsten, piekergedachten en stress)
 2. Sociale- en communicatieve vaardigheden (verduidelijken, concreet, visueel,…)
 3. Vrijetijdsvaardigheden
 4. Werkgedrag
 5. Zelfredzaamheid

Praktische informatie

Gezinnen of personen die nood hebben aan begeleiding maken zelf een telefonische afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek wordt gepeild naar de problemen en verwachtingen. Samen worden doelstellingen besproken . De frequentie, duur en wie deelneemt wordt in overleg beslist. In sommige gevallen is een gezinsaanpak noodzakelijk in andere gevallen wordt gewerkt met de persoon met autisme spectrumproblematiek zelf. Soms zijn huisbezoeken noodzakelijk. In de loop van de begeleiding kunnen doelstellingen en strategieën wijzigen. Dit wordt overlegd met alle partijen.

Mocht u iemand willen doorverwijzen dan stellen we het op prijs indien u deze informatie zou  willen doorgeven. Wij zijn dagelijks te bereiken tussen 9 en 17 u, niet op zaterdag.

 

Wens je meer informatie bel ons op het nummer 03/321 09 88