Clever pupil boy portraitLogopedische therapie kan in Triangel opgestart worden voor volgende problemen:

leerstoornissen

 • schoolrijpheidsproblemen
 • dyslexie en leesproblemen
 • dysorthografie en spellingsmoeilijkheden
 • dyscalculie en rekenproblemen
 • NLD (niet verbale leerstoornis)
 • Behandeling van dysan dylexie en dysorthografie bij +16 jarigenlexie en dysorthografie bij +16 jarigen

spraak & taalstoornissen

 • articulatieproblemen
 • taalachterstand
 • dysfasie
 • dyspraxie
 • afatische problemen

De therapie wordt steeds voorafgegaan door een onderzoek.

Een therapie vindt één of 2 keer per week plaats steeds op hetzelfde tijdstip. In sommige gevallen is het noodzakelijk een logopedische therapie te combineren met een psychomotore begeleiding.  De continuïteit is zeer belangrijk voor het slagen van de therapie.
Na elke therapiebeurt wordt uitleg gegeven over de inhoud en de vorderingen.

Om een terugbetaling vanuit het ziekenfonds te verkrijgen moet een aanvangsbilan gemaakt worden, dit houdt in dat er onderzoeken dienen te gebeuren die een aanvraag bij het ziekenfonds kunnen staven.

RIZIV terugbetaling: Deze terugbetaling is voor elk ziekenfonds gelijk, ook het aantal beurten dat je terugbetaald krijgt.
BIJKOMENDE verzekering: mocht u niet in aanmerking komen voor een RIZIV terugbetaling dan is het mogelijk de bijkomende verzekering van uw ziekenfonds in te schakelen. Het bedrag en het aantal beurten kan verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen raadpleeg je best de website van je ziekenfonds.

Tijdens de schoolvakanties loopt de therapie gewoon door. Uw therapeut is steeds dezelfde. Enkel in  de vakantieperiodes is het mogelijk dat je kind een andere therapeut krijgt.

Logopedische therapie is mogelijk bij kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren.
Bij volwassenen kan logopedie ingeschakeld worden bij afatische stoornissen (zie thuisbegeleiding bij afasie).

 

Voor meer informatie gelieve even te bellen op het nummer 03.321.09.88 tussen 9 en 17 u.