Pills on a Toothpick

Voor de aanpassing van medicatie kan je bij Triangel terecht enkel indien er voordien een volledig diagnostisch traject doorlopen werd bij Triangel. Hiervoor dient steeds een afspraak gemaakt te worden bij de arts waar u of uw kind het onderzoek doorlopen heeft.

Bel 03.321.09.88 (Borsbeek/Mortsel) of 03.500.03.10 (Hoogstraten) voor verdere informatie.