Depositphotos_25569803_xsWanneer kinderen geconfronteerd worden met verlies staat heel hun wereld op zijn kop en lijkt niets meer hetzelfde als daarvoor. Alles wat altijd zo vanzelfsprekend is geweest, een groot deel van wat voor hen voorspelbaar was, verdwijnt. Sommige kinderen ervaren een warboel aan gevoelens, terwijl andere kinderen aanvankelijk geen verdriet lijken te hebben, en wanneer je er niet meer op rekent komen die gevoelens naar boven na maanden of zelfs na jaren.

Elk kind rouwt op zijn eigen unieke manier en in zijn eigen tempo. Er wordt ook gezegd van kinderen dat ze rouwen in stukjes. Hiermee wordt bedoeld dat kinderen geen lange tijd na elkaar kunnen rouwen zoals volwassenen, maar soms enorm veel behoefte hebben aan spelen en aan het dagelijkse leven dat gewoon doorgaat.

De meeste kinderen vinden zelf een manier om met het verlies en de rouw om te gaan. Maar soms lukt het niet alleen en vinden ze het fijn als iemand een stukje met hen meeloopt op deze zware tocht.

Het verlies kan niet worden weggenomen, maar we kunnen jouw kind wel helpen om het verlies een plek te geven. In deze individuele begeleiding wordt er gewerkt met creatieve werkvormen (afhankelijk van de leeftijd van jouw kind), rituelen, een werkboek of met het rouwspel ‘Alle sterren van de hemel’.

Het rouwspel ‘Alle sterren van de hemel’ nodigt uit om op een heel speelse manier bezig te zijn met het verwerken van een verlies door overlijden.
Dit rouwspel wordt ook met gezinnen gespeeld waarbij een dierbare is overleden omdat het inzicht en erkenning geeft in ieders rouwproces en zijn of haar manier van omgaan met dit verlies.

Als een kind een dierbaar iemand verliest door de dood, kan het voor ouders heel moeilijk zijn om te weten hoe zij hun kind op een goede manier kunnen ondersteunen en begeleiden. Want verlies hoort bij het leven en we kunnen kinderen hier niet tegen beschermen. Maar we kunnen hen wel leren hoe ze hiermee moeten omgaan.

Maar hoe pak je dit aan? Hoe rouwen kinderen? Hoe lang rouwen kinderen? Betrek ik mijn kind wel of niet bij de uitvaart? Wat zijn normale reacties? Op al deze vragen kan worden stilgestaan in een ouderbegeleiding. Daarnaast worden er tips aangereikt over hoe jij jouw kind het beste kan ondersteunen in deze moeilijke periode en hoe jullie als gezin met het verlies kunnen omgaan.

Wanneer in een gezin, een van de gezinsleden niet lang meer te leven heeft, brengt dit veel teweeg. Het hele gezinsleven verandert en niets is meer zoals het was. Zowel voor degene die gaat sterven als voor degenen die achter blijven, is het belangrijk om goed afscheid te nemen. Maar het valt niet mee om in deze hectische periode vorm te geven aan dit komende afscheid. En hoe bereid je je kinderen voor op de dood van iemand waar ze zoveel van houden? En op welke manier betrek je hen hierbij? In de ouderbegeleiding kan ook aandacht en ruimte gecreëerd worden om hierbij stil te staan.