cogmedCogmed ontwikkelt softwareprogramma’s voor het trainen van het werkgeheugen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo leren kinderen/volwassenen met een concentratiestoornis op een effectieve manier hun concentratievermogen te verbeteren, controle te krijgen over impulsief gedrag en probleemoplossend vermogen sterk te verbeteren.

 

Cogmed is  beschikbaar in drie versies.

 1. kinderen van 4 tot 7
 2. kinderen van 7 tot 17
 3. volwassenen

 

Cogmed helpt het werkgeheugen te trainen via adaptieve opdrachten die zich aanpassen aan het niveau van de gebruiker. Het gehele proces wordt begeleid door een gekwalificeerde Cogmed Coach. Van de ouders van een kind wordt verwacht dat zij het kind coachen en motiveren tijdens de training. Omdat de coaching/begeleiding via de telefoon en via het internet wordt gedaan, kan de training gewoon thuis plaatsvinden..

Cogmed maakt gebruik van een online leerplatform met verschillende oefeningen die drie, vier of vijf keer per week worden gedaan, gedurende een bepaalde periode. Deze periode varieert tussen de vijf en dertien weken, afhankelijk van het protocol dat gekozen wordt. Het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma is uitdagend en houdt rekening met de capaciteiten van de gebruiker.

Onderzoek en ervaring leert, dat Cogmed aanzienlijke en langdurige positieve resultaten geeft m.b.t. het algehele cognitieve functioneren. Tevens resulteert het in betere aandacht en betere prestaties op school (kinderen), thuis en op het werk.

 

 

Het werkgeheugen

Het werkgeheugen is een belangrijke cognitieve functie die onze kwaliteit van leren, werken en functioneren voor een groot deel bepaalt.

Enkele belangrijke functies van het werkgeheugen zijn:

 • cogmed2Instructies onthouden en onthouden wat de volgende stap is bij handelingen die uit een opeenvolging van activiteiten bestaat
 • Nieuwe dingen leren en informatie integreren
 • Lezen, begrijpen wat je net gelezen hebt en informatie selecteren
 • Organiseren van het dagelijks leven, onthouden wat je mee moet nemen en onthouden wanneer bepaalde dingen plaatsvinden, kortom plannen en organiseren
 • Luisteren naar andere mensen en op een gepaste manier reageren
 • Dingen plannen en een goed tijdsbesef hebben
 • Impulsen onderdrukken

 

 Cogmed training

 • Verbetert je werkgeheugen en concentratie (uit studies blijkt tot 80% verbetering in aandacht)
 • Versterkt je prikkelverwerking en doorzettingsvermogen
 • Verhoogt vaardigheden zoals informatie-integratie, plannen en organiseren, etc.
 • Is wetenschappelijk bewezen
 • Kan je thuis doorlopen
 • Is een kortdurende training
 • Pakt de moeilijkheden bij de bron aan
 • Is goedkoop in vergelijking met alternatieven
 • Heeft geen neveneffecten of negatieve bijwerkingen
 • Langdurige resultaten