ACT ( acceptance, commitment, therapie)

Deze betrekkelijk nieuwe gedragstherapeutische methode die gemakkelijk in combinatie gebruikt kan worden met de klassieke gedragstherapie, legt wel enkele andere accenten.

In ACT gaat men er vanuit dat het normale psychologische processen zijn die mensen in de problemen brengen en psychologisch lijden veroorzaken.  De functie van gedachten, gevoelens en herinneringen,  wordt belangrijker geacht dan de inhoud ervan.  De focus ligt op wat deze innerlijke verschijnselen teweeg brengen in de omgeving en in het leven van de cliënt.  De cliënten worden uitgenodigd om het gevecht tegen de innerlijke ervaringen te staken (acceptance) en zich te richten op wat werkelijk de moeite waard is in hun leven (commitment)

In ACT wordt ervaringsgericht gewerkt, wat een uitstekende methodiek uitmaakt om met jongeren en volwassenen, individueel, maar ook in groep, probleemoplossend, maar ook preventief te werken.
Het uiteindelijk doel van deze therapie is te komen tot psychologische flexibiliteit : aanwezig zijn in het hier en nu, je openstellen voor je gevoelens gedrag en gedachten en doen wat waardevol is.
ACT is toepasbaar bij

 • Alle fobieën
 • Depressie
 • Burn-out
 • Anorexia, obesitas,
 • Bedplassen, encopresis,
 • Dwangstoornissen
 • ADHD
 • Scheidingsangsten
 • Gedragsproblemen
 • Sociale moeilijkheden en gepest worden of pesten
 • Tics,  nerveuze gewoonten, trichotillomanie, schrijfkramp
 • Faalangst
 • Slaapproblemen
 • Onverwerkte rouw
 • Relatieproblemen
 • Opvoedingsproblemen, mediatie
 • Autisme
 • Verwerken van leerstoornissen
 • Kinderen met problemen binnen een echtscheiding

Het gaat telkens om kortdurende therapieën en is zowel bij jongeren als volwassenen inzetbaar.