Stressed Mother with Wild Children in Messy HouseBij de behandeling van kinderen met onaangepast gedrag zijn 2 manieren van aanpak zinvol. Ofwel wordt een mediatietherapie opgestart en worden specifieke vaardigheden aan ouders aangeleerd om beter met hun kinderen te leren omgaan en hun gedrag te leren stimuleren naar aanvaardbaar gedrag. Ofwel wordt voor het kind een begeleiding opgestart.

Mediatietherapie

Na een uitvoerige analyse van het gedrag van zowel kinderen als ouders (door middel van observatieopdrachten), worden strategie├źn aangeleerd en vaardigheden ingeoefend, die dagelijks in de praktijk van de opvoedingssituatie kunnen worden gebruikt. De therapie verplaatst zich van de therapieruimte naar de huiskamer en het kind zelf wordt niet gestigmatiseerd door het bezoek aan een psycholoog.

 

Welke problemen kunnen via mediatie aangepakt worden ?

Problemen bij kinderen zijn niet los te denken van de omgeving waarin ze leven en opgroeien. Bij opvoedingsproblemen gaat het dikwijls om moeilijk hanteerbaar gedrag van kinderen dat zich vooral thuis voordoet :

 • zeuren
 • dwars gedrag
 • driftbuien
 • steeds uit bed komen
 • weigeren taken uit te voeren
 • onzelfstandig gedrag
 • eetstoornissen
 • overmatig beroep doen op de hulp van ouders
 • ruzie maken …

 

Kinderen kunnen echter ook gebukt gaan onder problemen waar de omgeving van het kind niet zo rechtstreeks onder lijdt, maar die wel een stempel drukken op de sfeer of de werking van het gezin :

 • hoofdpijn- of buikklachten
 • angsten (bv. faalangst)
 • emotionele ontreddering of verwerkingsproblemen
 • bij het verlies van een dierbare
 • faalangst
 • verlatingsangst
 • nachtmerries
 • dwanghandelingen

De ouders komen zonder het kind op mediatietherapie. Ze krijgen opdrachten en duidelijke richtlijnen naar aanpak van het ongewenste gedrag van hun kind. 14 dagen laten komen ze terug en worden de opdrachten besproken/aangepast. Vaak weten de ouders na deze 2 mediatie-uren hoe ze ongewenst gedrag bij hun kind kunnen afbouwen en is verdere begeleiding niet meer nodig.