Two funny smiling little children

Omschrijving :

Naast mediatietherapie waarbij de invloed van ouders en opvoeders wordt aangewend om het kind te helpen bij zijn problemen, kan ook rechtstreeks met het kind gewerkt worden. Soms is zelfwerkzaamheid van het kind onontbeerlijk voor het slagen van de therapie. Dan krijgen de ouders of opvoeders een ondersteunende functie en wordt het kind nieuwe inzichten gegeven en vaardigheden aangeleerd om het ongewenste gedrag te doen stoppen.

Een van de belangrijkste criteria voor deze vorm van hulpverlening is dat kind zelf wil geholpen worden en bereid is of gemotiveerd wordt om iemand buiten het gezin en de school te raadplegen.

 

Voor welke problemen ?

Individuele therapie is geschikt voor :

 • Problemen waarbij meer verbetering te verwachten valt via het aanleren van specifieke vaardigheden of het leren toepassen van zelfcontroletechnieken (sociale fobie, faalangst, schoolfobie, angst voor medische ingrepen, depressie, Anorexia Nervosa, obesitas, bedplassen, encopresis, dwangstoornis, tics, nerveuze gewoonten, syndroom van Gilles de La Tourette, trichotillomanie, schrijfkramp, agressiviteit, impulsiviteit, slaapproblemen, rouw, studieproblemen e.d.)
 • Het kind zelf, dat al wat ouder is en een eigen vertrouwenspersoon wil.
 • Problemen dat in het kind zelf ontstaan zijn door een traumatische ervaring.
 • Kinderen van wie de ouders minder bereid zijn of niet in staat zijn mediatiemethoden uit te voeren of vol te houden.

 

Hoe ziet de therapie eruit ?

De therapie wordt aangepast aan het leeftijdsniveau en de cognitieve en emotionele mogelijkheden van het kind.

Er wordt vanuit een duidelijke probleemdefiniƫring gewerkt met cognitieve gedragstherapie, met als doel het verhogen van zelfcontrole en probleemoplossend vermogen van het kind.

 

Het werken met gedragstherapie betekent :

 • het concreet omschrijven van het probleemgedrag in het hier en nu
 • het meegeven van observatieopdrachten door middel van registratie- en huiswerkopdrachten (therapieboekje)
 • het analyseren van het probleemgedrag, hoe het wordt uitgelokt, maar vooral hoe het wordt in stand gehouden

 

Verschillende behandelingstechnieken kunnen gebruikt worden :

 • gedragsexperimenten
 • gestructureerd rollenspel
 • exposure technieken
 • geleide fantasie
 • spelletjes gebaseerd op leertheoretische principes
 • technieken om cognities te veranderen en met emoties om te gaan
 • ontspanningsoefeningen

De manier waarop er met kinderen gewerkt wordt, is zowel voor de therapeut als voor het kind duidelijk en overzichtelijk. De focus wordt vooral gelegd op het probleemoplossend vermogen van het kind zelf en de actieve rol die hij of zij daarbij speelt in zijn concrete situatie.

 

Praktische info

De kinderen komen een maal per week of om de twee weken gedurende 1u op therapie. Gedragstherapeutische interventies zijn meestal kortdurend.

Via de bijkomende verzekering van uw ziekenfonds wordt vaak een terugbetaling voorzien. Voor meer informatie hierover gelieve de website van uw ziekenfonds te raadplegen. Onze psychologen/ psychotherapeuten zijn erkend door de diverse ziekenfondsen.