Depositphotos_13164199_xsOnderzoek

Volledig onderzoek

De prijs van een volledig diagnostisch onderzoek varieert afhankelijk van welke onderzoeken, tests, vragenlijsten etc. er nodig zijn. Een vast tarief is er dus niet. Welke onderzoeken nodig zijn en de kosten die hieraan vast hangen, worden gedetailleerd met u besproken tijdens het intakegesprek.

Intakegesprek

Voor een intakegesprek wordt telkens €90 aangerekend, zowel  voor een onderzoek richting leerstoornissen als voor concentratie- of ontwikkelingsonderzoek.

Voor onderzoek richting leerstoornissen vragen we daarnaast om 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds mee te nemen naar het intakegesprek.

 

 

Intelligentieonderzoek

Voor de afname van een intelligentieonderzoek wordt €200 aangerekend. Dit bedrag dient ter plekke betaald te worden.

 

Bijkomend onderzoek

De kostprijs van een logopedisch en psychomotorisch onderzoek bedraagt telkens €200.

Voor certificaten dyslexie en dysorthografie vragen we je te betalen op de dag van het onderzoek. Dit onderzoek kost €250 zonder intelligentieonderzoek. Moet er tevens een intelligentieonderzoek afgenomen worden dan betaal je €200 extra.

 

Therapie/Coaching

De betalingen van de psychologische begeleidingen/therapieën gebeuren per sessie en kosten € 65-75 per uur

De betalingen van de logopedische en psychomotorische therapieën gebeuren maandelijks waarna je een terugbetalingsattest voor het ziekenfonds ontvangt.

Indien psychologische begeleidingen/onderzoeken afspraken niet worden nagekomen en/of afgebeld 24u op voorhand, wordt het volledige bedrag aangerekend.

Cursussen

Voor de cursussen sociale vaardigheden en leren leren wordt een voorschot van €50 gevraagd. Het resterende saldo van €230 wordt betaald op de eerste cursusdag. Voor het autismebelevingscircuit wordt gevraagd het volledige bedrag op voorhand te betalen. De kostprijs hiervan bedraagt €75.

 

 

Mocht deze regeling niet duidelijk zijn dan kan je ons zeker even bellen op nr.03.321.09.88 (Borsbeek/Mortsel) of het nr. 03/500 03 10 (Hoogstraten).