Depositphotos_13164199_xsMeld je je aan voor onderzoek dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Betreft dit een aanmelding voor een onderzoek richting leerstoornissen dan vragen we je € 70 mee te brengen en 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds. Tijdens het intakegesprek worden de verdere onderzoeken afgesproken, worden de prijzen van de onderzoeken medegedeeld en de terugbetalingsmogelijkheden van het ziekenfonds besproken. De kostprijs van een logopedisch en psychomotorisch onderzoek bedraagt € 180

Betreft het een aanmelding voor een ontwikkelingsonderzoek dan vragen we je € 90 te betalen voor het intakegesprek. Mocht er na dit eerste gesprek beslist worden om verder onderzoek te doen, dan krijgt u een overzicht van de noodzakelijke testen en bijhorende kosten.

Tijdens dit intakegesprek worden de mogelijks volgende onderzoeken gepland en word je medegedeeld hoeveel dit zal kosten. Dit is erg afhankelijk van het soort onderzoeken dat moet uitgevoerd worden en varieert tussen de € 250- € 1200. Een volledige kostenplaatje wordt u haarfijn uitgelegd alvorens u beslist om de te laten uitvoeren. Hou er rekening mee dat kosten wel kunnen oplopen bij een volledige screening.

Alle onderzoeken dienen betaald te worden voor het adviesgesprek kan plaatsvinden.

De betalingen van de logopedische en psychomotorische therapieën gebeuren maandelijks waarna je een terugbetalingsattest voor het ziekenfonds ontvangt.

De betalingen van de psychologische begeleidingen/therapieën gebeuren per sessie en kosten € 65-70 per uur.

Voor de cursussen wordt een voorschot van € 50 gevraagd. Het saldo wordt betaald op de eerste cursusdag.

Voor certificaten dyslexie en dysorthografie vragen we je te betalen op de dag van het onderzoek. Dit onderzoek kost  € 250 zonder intelligentieonderzoek. Moet er tevens een intelligentieonderzoek afgenomen worden dan betaal je € 160  extra.

Indien psychologische begeleidingen/onderzoeken afspraken niet worden nagekomen en/of afgebeld 24u op voorhand, wordt er € 30 per uur aangerekend!

 

Mocht deze regeling niet duidelijk zijn dan kan je ons zeker even bellen op nr.03.321.09.88