Playing kidsEen kleuter is schoolrijp wanneer hij over voldoende basisvaardigheden beschikt om te leren lezen, rekenen en schrijven.

Het kind moet over volgende basisvaardigheden beschikken :

 • voldoende cognitieve mogelijkheden
 • auditieve en visuele perceptievaardigheden
 • een goede spraak- en taalontwikkeling
 • beheersing van de lees- en schrijfvoorwaarden
 • beheersing van de rekenvoorwaarden
 • taakspanning en concentratie
 • sociale vaardigheden

Het kind moet bovendien kunnen functioneren in groep, opgestelde regels kun­nen naleven en nieuwe uitdagingen durven aangaan.

Om de ontwikkeling van kinderen te waarborgen kan daarom een schoolrijpheidsonderzoek worden afgenomen. Het doel van deze testing is kleuters te kunnen signale­ren die tekorten vertonen voor de basisvaardigheden voor lezen, rekenen en schrijven.

Kleuters die een aantal van de basisvaardigheden niet beheersen, worden doorverwezen voor remediëring/therapie. Wanneer bij een kind een groot deel van de basisvaardigheden ontbreken, is het dubbelen van het 3de kleuterklasje soms een zinvolle beslissing.

Little toddler girl writing at school deskHet testen van schoolrijpheid kan gebeuren na de paasvakantie wanneer het kind in september naar het 1ste leerjaar gaat.

Er bestaan een aantal schoolrijpheidstesten die volgende specifieke functies in kaart brengen en een uitspraak doen over de mate van verstoordheid van de testitems :

 • voldoende cognitieve mogelijkheden
 • auditieve en visuele perceptievaardigheden
 • een goede spraak- en taalontwikkeling
 • beheersing van de lees- en schrijfvoorwaarden
 • beheersing van de rekenvoorwaarden
 • taakspanning en concentratie
 • sociale vaardigheden

De schoolrijpheidstesten worden afgenomen door een logopedist. Om deze onderzoeken op te starten wordt allereerst een intake gepland bij een van onze logopedisten. Verder kan een schoolrijpheidsonderzoek bestaan uit een intelligentietest, een motorisch onderzoek en/of een taalonderzoek.  Welke afspraken voor uw kind concreet gepland worden, wordt door de logopedist bekeken op basis van de intake.

Afhankelijk van de mate waarin de resultaten afwijken van de norm, zal geadviseerd worden om al dan niet begeleiding op te starten. In sommige gevallen is overzitten van de 3de kleuterklas aangewezen.

TRIANGEL biedt een waaier van mogelijkheden aan voor deze kindjes.

Voor meer informatie kan u terecht op ons het algemeen nummer 03.321.09.88 (Borsbeek/Mortsel) of 03.500.03.10 (Hoogstraten).

Children portraitWanneer een kind schrijfmotorisch zwak is of onvoldoende handvoorkeur of een slechte pengreep heeft, dan is het mogelijk dit in de 3de kleuterklas aan te pakken via een psychomotorische therapie.

Heeft de kleuter een zwakke auditieve perceptie, waardoor het op kleuterniveau niet kan hakken en plakken, niet kan rijmen of het verschil tussen klanken niet hoort, geen goede articulatie of taalverwerving heeft, dan is het mogelijk logopedisch in te grijpen.

Het is telkens de bedoeling het kind een betere basis te geven naar het aanvankelijk leren in het 1ste leerjaar waardoor zijn slaagkansen verbeteren.

Om schoolrijpheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat het kind met voldoende reserves het 1ste leerjaar zal aanvatten kan een logopedische en/of psychomotorische therapie opgestart worden. Tijdens deze therapieën worden de basisvaardigheden getraind die noodzakelijk zijn om het leren vlot te laten verlopen. Ook concentratie en taakspanning wordt hierbij getraind.

Schoolrijpheidstraining wordt gegeven in TRIANGEL.