Sad little girl sitting excluded by the other kidsINFO

Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat ze kunnen functioneren in groep. Ze moeten over de nodige vaardigheden, gewoontes en kennis beschikken om deel te nemen aan activiteiten in groepsverband. Ze moeten zich kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de anderen willen ze kunnen deelnemen aan spelletjes met leeftijdsgenoten.

Kinderen/jongeren die niet over deze vaardigheden beschikken, raken geïsoleerd omdat ze geen aansluiting vinden bij leeftijdgenootjes. Doordat ze niet opgewassen zijn tegen de eisen die het dagelijkse leven stelt, worden ze vaak met afwijzing geconfronteerd.

Heeft een kind op jonge leeftijd al problemen in contacten met leeftijdgenoten dan is het zinvol daar tijdig iets aan te doen. Hoe jonger je begint, hoe minder de verkeerde gedragspatronen, cognities en defensie mechanismen zich kunnen vastzetten.

 

DOELGROEP

Sociale vaardigheidstraining is geschikt voor  lagere schoolkinderen en adolescenten die problemen hebben in hun sociaal functioneren.

Dit programma is geschikt voor :

 • angstige of agressieve kinderen,
 • kinderen met ADHD,
 • kinderen met een autisme spectrum stoornis
 • kinderen met een sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand.
 • kinderen die weinig assertief zijn
 • kinderen die pesten en gepest worden
 • kinderen die niet weten hoe ze moeten omgaan met:
  •  gevoelens van anderen
  •  conflicten of afwijzing
  •  winnen en verliezen
  •  per ongeluk of met opzet

De training is bijzonder geschikt voor zij die …..

 • verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet durven uiten of niet durven laten zien.
 • een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen hebben..
 • moeite hebben om te gaan met grenzen, zich moeilijk aan spelregels kunnen houden, of in een spel alles zelf willen bepalen.
 • speciale problemen in de sociale vaardigheden ervaren zoals:
  • angst om vragen te stellen
  • oogcontact vermijden en zacht praten
  • weinig initiatief nemen, te volgzaam zijn
  • moeilijk vrienden maken en/of behouden.
 • ook kinderen met kenmerken van ADHD of milde vormen van contactstoornissen (ASS) kunnen baat hebben bij deze training.

 

WERKWIJZE

Via het aanleren van vaardigheden wordt beoogd de autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren en tolerantie voor frustratie van de jongere te verhogen en hen weerbaarder te maken voor de eisen die het dagelijks leven stelt.

Deze vaardigheden worden aangeleerd via modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfertraining.

De interventies sluiten zo nauw mogelijk aan bij de concrete natuurlijke situatie. Het rollenspel biedt de mogelijkheid dichtbij die natuurlijke situatie te blijven en spelenderwijs perspectieven en sociale vaardigheden aan bod te laten komen.

 

Hoe gaan we te werk ?

Bij lagere-schoolkinderen

We werken in een kleine groep van maximum 10 kinderen. Op een speelse maar intensieve manier komen diverse thema’s aan bod. We spelen zo veel mogelijk in op de problemen van het kind. Aan de hand van invulblaadjes, spelletjes, rollenspelen… worden de kinderen aangezet om na te denken over zichzelf en hun gedrag. Alternatieven worden aangereikt en er wordt mee geoefend. Wanneer de cursus over enkele weken verspreid is, worden huiswerkjes meegegeven..

Na de reeks voorzien we een evaluatiemoment.  Dit is enkel voor de ouders.  We bekijken wat je kind geleerd heeft en of er nog een verdere opvolging nodig of gewenst is.

Bij jongeren middelbaar onderwijs

De opzet van de training is gebaseerd op de vier belangrijkste elementen van de Goldsteinmethode :

 • Modeling
 • Gedragsoefening
 • Bekrachtiging
 • Transfer-training

Arnold Goldstein ziet zijn ‘structured learning therapy’ als een methodiek, die tegemoet komt aan de behoeften, leefwijze en leefwereld van de cliënt. Zijn methode is gericht op het vergroten van vaardigheden. Via het aanleren van vaardigheden wordt autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie en ambiguïteit van de cliënt vergroot, om hem weerbaarder te maken tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem stelt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Een groepje bestaat uit 5-10 deelnemers. Cursus kan enkel doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn.
 • We hebben 4 leeftijdscategorieën :
  • 7 tot 9 jaar
  • 10 tot 12 jaar
  • 13 tot 15 jaar
  • vanaf 16 jaar
 • De training bestaat uit 5 sessies van telkens 2u en een individuele nabespreking.
 • Voorafgaand wordt er een inschrijvingsfiche ingevuld op deze site. Zo kan de lesgever zich toespitsen op de specifieke problemen van uw kind.
 • Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er bekeken of er eventueel bijkomende begeleiding nodig is.
 • De totale kostprijs van training bedraagt € 280 (evaluatiemoment inbegrepen).
 • De inschrijving is definitief na:
  1.  invulling van de inschrijvingsfiche
  2.  storting van een voorschot van € 50 op rekening van Triangel BE24 0682 0114 0338. Gelieve bij deze storting duidelijk de naam + SOVA te vermelden.
  3. Het voorschot kan u terugkrijgen bij tijdige annulatie, ten laatste 10 dagen voor aanvang van de cursus.
 • Het resterende bedrag van 230€ wordt betaald bij de aanvang van de cursus.
 • Indien vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren: 03/321.09.88
 • Indien er veel aanvragen zijn, wordt een extra cursusreeks opgestart.
 • Er worden heel het jaar door groepen van diverse leeftijden opgestart. Voor de startdata verwijzen wij naar onze website.

Vergeet niet aan te duiden voor welke cursus je wenst in te schrijven.

Gelieve het voorschot van € 50 te storten om uw inschrijving definitief te maken.

Voor meer inlichtingen kan u altijd terecht op ons telefoonnummer 03/321 09 88

Eerstvolgende trainingen Sociale vaardigheden

Kinderen van 7 tot 9 jaar :

Zomercursus 2022: 18/07, 19/07, 20/7, 21/07, 22/07         van 10-12u

Cursus oktober 2022: 8/10, 15/10, 22/10, 12/11, 19/11        steeds op zaterdag 10-12u

 

 

 

Kinderen/jongeren vanaf 10 jaar (tot max 21jaar):

Cursus juli vakantieweek 2022: 11/07, 12/07, 13/07, 14/07, 15/07

 Alle dagen: Groep 1: 10.00 – 12.00  en Groep 2:  12.30 – 14.30 (Volgens leeftijd, jongste groep om 10u)

Cursus oktober 2022:  8/10, 15/10, 22/10, 12/11, 19/11

Steeds op zaterdag Groep 1: 10.00 – 12.00  en Groep 2:  12.30 – 14.30

 

 

Wij laten u de juiste groepsverdeling en definitieve tijdstippen steeds een 10-tal dagen voor aanvang van de cursus weten.

Naam

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

GSM

Uw email (verplicht)

School/Studierichting

Doorverwijzer? eigen initiatief? (Indien mogelijk contactgegevens doorgeven)

Wat zou je willen leren in de cursus?

Waar ben je tevreden over bij jezelf?

Heb je vrienden en hoe ga je om met leeftijdsgenoten/ volwassenen?

Is er reeds voorafgaande hulpverlening geweest? Diagnose?