Male Student Working At Desk In Chinese School ClassroomEen intelligentieonderzoek wordt geadviseerd wanneer de schoolresultaten niet binnen de verwachtingen liggen. Het is mogelijke dat hooggespannen verwachtingen niet worden ingelost of dat er net wel extreem goede resultaten worden behaald. Met een intelligentieonderzoek wordt nagegaan hoe slim je bent, waar je goed in bent, wat je sterke en minder goede kanten zijn en wat je tot nu toe hebt opgenomen. Samengevat meet een IQ test de algemeen cognitieve capaciteiten van kinderen en volwassenen.

De tests die het meest frequent worden afgenomen zijn :

 

De SON-R

De SON is een non-verbale intelligentietest voor kinderen tussen 2 – 7 jaar. Het taalniveau speelt bij de afname van de test geen rol. De test is voornamelijk geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij kinderen die beperkt zijn in hun verbale communicatie, zoals dove en slechthorende kinderen en kinderen met taal- en spraakstoornissen. Ook voor allochtone kinderen (bij wie thuis geen Nederlands gesproken wordt), voor autistische kinderen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden is deze test bij uitstek geschikt.

De tests bestaan uit zeven subtests.

Abstract redeneren met als subtests categorieën en analogieën. Beide subtests bestaan uit circa 30 meerkeuze opgaven.

Concreet redeneren met als subtests situaties en stripverhalen. Situaties bestaan uit meerkeuze opgaven, stripverhalen is een ‘doe-opdracht’.

Ruimtelijk inzicht met als subtests mozaïeken en patronen. Beide subtests zijn ‘doe-opdrachten’.

Perceptie met als subtest zoekplaten, ook een ‘doe-opdracht’.

 

De test kan ook in verkorte vorm worden afgenomen. De verkorte versie bestaat uit :

Abstract redeneren: categorieën en analogieën

Concreet redeneren: situaties

Ruimtelijk inzicht: mozaïeken

 

De items van de afzonderlijke subtests worden adaptief aangeboden, zodat uiteindelijk slechts ongeveer de helft van de beschikbare items afgenomen hoeft te worden. De afnameduur is ongeveer 90 minuten, voor de verkorte versie ca. 45 minuten.

 

 

WPPSI-III-NL | Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

De test is ontwikkeld voor kinderen van 2,6 jaar t/m 7,11 jaar. Het is de eerste genormeerde Nederlandstalige intelligentietest voor deze leeftijdsgroep om algemene cognitieve capaciteiten te meten, die bovendien betrouwbaar en valide genoemd kan worden. De test wordt individueel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethode. De duur van de afname van de kernsubtests is bij de leeftijdsgroep 2,6 – 3,11 jaar gemiddeld 30 tot 35 minuten. Afname van de aanvullende subtest duurt gemiddeld tussen de 5 en 7 minuten. Voor de oudere leeftijdsgroep (4,0 – 7,11 jaar) duurt de afname van de 7 kernsubtests gemiddeld 40 tot 50 minuten. Het afnemen van de aanvullende 5 subtests en de optionele 2 subtests, gemiddeld 30 tot 40 minuten.

 

WISC-V-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-V

De WISC V is een individueel af te nemen, klinische instrument voor een uitgebreid onderzoek naar de intelligentie van kinderen tussen 6 jaar en 16 jaar 11 maanden.

Met de WISC V beschikt men over primaire indexscores voor het intellectueel functioneren op specifieke cognitieve gebieden, namelijk de Verbaal Begrip Index, de Visueel Ruimtelijke Index, de Fluid Redeneren Index, de Werkgeheugen Index en de Verwerkingssnelheid Index. Op basis van deze verschillende cognitieve gebieden kan het totale intelligentiequotiënt van het kind benaderd worden.

De afnameduur is maximaal 75 minuten. De afname gebeurt volgens de pen-en-papiermethode.

 

WAIS III-NL | Wechsler Adult Intelligence Scale III-NL

Deze test is ontwikkeld voor de  intelligentiebepaling bij volwassenen tussen 16 en 85 jaar.

De WAIS-III-NL bestaat uit 16 subtests, waarvan er 2 optioneel zijn :

1. Onvolledige tekeningen

2. Woordenschat

3. Symbool substitutie

4. Overeenkomsten

5. Blokpatronen

6. Rekenen

7. Matrix redeneren

8. Cijferreeksen

9. Informatie

10. Plaatjes ordenen

11. Begrijpen

12. Symbool zoeken

13. Cijfers en letters

14. Figuur leggen

15. Symbool kopiëren (optioneel)

16. Symbool substitutie / incidenteel leren

 

Verbale en performale subtests worden afwisselend afgenomen. Dit stelt de proefleider in staat de aandacht van de cliënt langer vast te houden.

De WAIS-III-NL wordt individueel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papier- methode. De afnameduur bedraagt tussen de 60 en 90 minuten.

 

Algemene informatie

Wat stellen die eindresultaten voor :

S       IQ85 – IQ115 :  een gemiddelde intelligentie

S       IQ > 135 : hoogbegaafd

S       IQ90 – IQ100 : deze kinderen hebben vaak veel herhaling of soms zelfs een beetje ondersteuning nodig.

S       IQ < 70 : mentaal gehandicapt

 

Wenst u een intelligentie onderzoek te laten uitvoeren, voorzie dan 2 uur. Na de testing worden u de resultaten medegedeeld. Wenst u meer informatie aarzel niet ons even te bellen.