De afkorting DCD staat voor  Development Coordination Disorder ook wel dyspraxie genoemd.

DCD houdt in dat planning, coördinatie en uitvoering van verschillende motorische handelingen moeizaam worden geleerd en geautomatiseerd. Er treden probleem op met het bedenken, plannen en uitvoeren van bewegingen/handelingen

Recente onderzoeken duiden op het belang van de diagnose van DCD bij volwassenen. Want wie als kind de stoornis heeft, heeft dat meestal ook als volwassene. De problemen die met DCD te maken hebben, houden bij ongeveer 50 tot 70% van de kinderen aan tot in de adolescentie en volwassenheid

DCD bij adolescenten en volwassenen uit zich in problemen met de motorische uitvoering van taken.

De problemen ontstaan als gevolg van een beperkte coördinatie en motoriek. Vaak is het moeilijk voor mensen met DCD om hun handtekening geautomatiseerd te krijgen, hun rijbewijs te halen. Vaak hebben ze last met schrijven, koken, het hanteren van gereedschap,…. Het is moeilijk voor mensen met DCD om beroepen uit te oefenen zoals tandarts of schoonheidsspecialist, waarbij net veel coördinatie en motoriek komt kijken.

Veel mensen met DCD hebben bovendien moeite met plannen, organiseren en werkgeheugen. Ze overzien de stappen niet die nodig zijn om een doel te bereiken. Ook psychosociale aspecten en beperkingen in participatie kunnen hun functioneren in de weg staan.

De aard van de problemen die volwassenen met DCD ondervinden in het dagelijks leven, opleiding, werk en vrije tijd veranderen met de omstandigheden.

Ook zal de impact van de aandoening afhankelijk zijn van de persoonskenmerken van het individu, zoals veerkracht, zelfvertrouwen, cognitieve compensatiemogelijkheden, etc. Ook de aard en omvang van de sociale ondersteuningsnetwerken spelen hierbij een rol.

Triangel biedt de mogelijkheid de aanwezigheid van DCD op te sporen bij adolescenten en volwassenen.

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt de aanmeldingsklacht verduidelijkt en vooral concreet gemaakt. Indien de aanmeldingsklacht voldoende relevante informatie bevat richting DCD kan een onderzoek opgestart worden. U krijgt op dat ogenblik tevens informatie  over de loop van het onderzoek en de kostprijs.

Het onderzoek verloopt multidisciplinair. Dit wil zeggen dat ook een neurologisch -en intelligentieonderzoek worden ingepland.

Na de onderzoeken volgt een eindgesprek. U krijgt informatie over de gestelde diagnose en adviezen.

U zal begrijpen dat een behandelingsmodel voorstellen voor mensen met DCD zeer individueel gekleurd is. Op welke manier er kan ingegrepen worden om het functioneren te optimaliseren kan enkel bepaald worden op basis van een grondige analyse van het kunnen van de persoon met DCD en is sterk afhankelijk van leeftijd, ontwikkelingsniveau en kwaliteit van de intacte functies.

Tijdens het eindgesprek aan het einde van een onderzoekstraject krijgt u remediërings-voorstellen  aangepast aan uw diagnose.