Cursus sociale vaardigheden 6-9j – start september 2024

 50,00

Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat ze kunnen functioneren in groep. Ze moeten over de nodige vaardigheden, gewoontes en kennis beschikken om deel te nemen aan activiteiten in groepsverband. Ze moeten zich kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de anderen willen ze kunnen deelnemen aan spelletjes met leeftijdsgenoten.

Kinderen/jongeren die niet over deze vaardigheden beschikken, raken geïsoleerd omdat ze geen aansluiting vinden bij leeftijdgenootjes. Doordat ze niet opgewassen zijn tegen de eisen die het dagelijkse leven stelt, worden ze vaak met afwijzing geconfronteerd.

Heeft een kind op jonge leeftijd al problemen in contacten met leeftijdgenoten dan is het zinvol daar tijdig iets aan te doen. Hoe jonger je begint, hoe minder de verkeerde gedragspatronen, cognities en defensie mechanismen zich kunnen vastzetten.

 

Opgelet! Het totaalbedrag van deze cursus bedraagt €280.

U betaalt bij inschrijving een voorschot van €50. Het resterende bedrag van €230 wordt betaald bij aanvang van de cursus.

Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij laattijdige annulatie kan u het voorschot niet meer terugvorderen.

 

10 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

DOELGROEP

Sociale vaardigheidstraining is geschikt voor lagere schoolkinderen en adolescenten met

 • angst of agressie
 • ADHD
 • een autisme spectrum stoornis
 • een sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand.
 • kinderen/jongeren die weinig assertief zijn
 • kinderen/jongeren die pesten en gepest worden
 • kinderen/jongeren die niet weten hoe ze moeten omgaan met:
  •  gevoelens van anderen
  •  conflicten of afwijzing
  •  winnen en verliezen
  •  per ongeluk of met opzet

De training is bijzonder geschikt voor zij die …..

 • verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet durven uiten of niet durven laten zien.
 • een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen hebben..
 • moeite hebben om te gaan met grenzen, zich moeilijk aan spelregels kunnen houden, of in een spel alles zelf willen bepalen.
 • specifieke problemen in de sociale vaardigheden ervaren zoals:
  • angst om vragen te stellen
  • oogcontact vermijden en zacht praten
  • weinig initiatief nemen, te volgzaam zijn
  • moeilijk vrienden maken en/of behouden.

WERKWIJZE

Via het aanleren van vaardigheden wordt beoogd de autonomie (zelfstandigheid), assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren en tolerantie voor frustratie van de jongere te verhogen en hen weerbaarder te maken voor de eisen die het dagelijks leven stelt.

Deze vaardigheden worden aangeleerd via modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfertraining.

De interventies sluiten zo nauw mogelijk aan bij de concrete natuurlijke situatie. Het rollenspel biedt de mogelijkheid dicht bij die natuurlijke situatie te blijven en spelenderwijs perspectieven en sociale vaardigheden aan bod te laten komen.

 

We werken in een kleine groep van maximum 10 kinderen. Op een speelse, maar intensieve manier komen diverse thema’s aan bod. We spelen zo veel mogelijk in op de problemen van het kind. Aan de hand van invulblaadjes, spelletjes, rollenspelen… worden de kinderen aangezet om na te denken over zichzelf en hun gedrag. Alternatieven worden aangereikt en er wordt mee geoefend. Wanneer de cursus over enkele weken verspreid is, worden huiswerkjes meegegeven..

Na de reeks voorzien we een evaluatiemoment.  Dit is enkel voor de ouders.  We bekijken wat je kind geleerd heeft en of er nog een verdere opvolging nodig of gewenst is.

 

Bijkomende informatie

Data

Herfstvakantie 2024: 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11

Uren

Telkens van 10u-12u

Locatie

De training gaan niet door op Triangel, maar bij dienstencentrum Zilverenhoek, doolweg 8 te Borsbeek.